/ TEXTE CRITICE

Diversiunea manieristă

Diversiunea manieristă Călin Dan Fiind eu însumi implicat în cultura instituțională, mi se pare dificil să scriu despre munca artistică a lui Cătălin Bălescu în afara contextului de exercitare a autorității în…

Manierism și soteriologie

Manierism și soteriologie Luigi Bambulea Ruptura de nivel care prilejuiește formarea concepției manieriste despre artă și lume își găsește explicația în sfărâmarea nodului, a „punctului de fugă” care „ținea” lumea renascentistă în…